Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Napište si o Vánoční voucher

Čelo, glabela

vyztužení, vypodložení rýh

Principem odstranění hlubokých rýh je rozrušení fixace rýhy ke spodině a vyplnění dané oblasti bioplastickým materiálem. Tím dojde v tomto místě k vytvoření nového vaziva, které oblast vyplní a vyztuží, aby se rýha vyrovnala.
Velmi hluboké rýhy, které dělají na povrchu kůže už obraz jizvy, už tuto rýhu na povrchu nikdy neztratí. Proto je vhodné včas takto postiženou oblast zpevnit a vypnout.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace v části Omlazovací zákroky.

Některé příklady korekce rýh v oblasti glabely a čela

Glabela hluboké rýhy

Hluboké rýhy v oblasti glabel - výsledný stav rok po aplikaci

Glabela a kořen nosu - rýhy

Hluboké rýhy v oblasti glabely a kořene nosu - výsledný stav po 2 letech

Hluboké rýhy glabela

Rozrušení fixace hlubokých rýh v oblasti glabely, jejich vyztužení - výsledný stav po půl roce (u velmi hlubokých rýh běžně následuje ještě jedno doplnění)

Rýhy glabela

Příklady hlubokých rýh v oblasti glabely s již fifovanou pajizvou na povrchu kůže: zrušení fixace hlubších rýh a jejich zpevnění - výsledné stavy cca po dvou letech

Jemné rýhy glabela

Vyztužení oblasti glabely - vyrovnání jemnějších rýh - výsledný stav

Vrásky glabela

Zpevnění oblasti glabely - vypnutí oblasti a vyrovnání vrásek - výsledný stav

Středová rýha glabela

Rozrušení středové rýhy v oblasti glabely, vyztužení oblasti glabely - výsledný stav

Glabela zpevnění

Rozrušení a zpevnění rýh v oblasti glabely - výsledný stav

Rýhy čelo

Zpevnění a vypnutí celé oblasti čela pod rýhami - stav po roce

Rýhy na čele

Zpevnění a vyplnění rýh na čele - výsledný stav

Hluboká rýha glabela

Hluboká rýha v oblasti glabely - stav po roce před dalším doplněním a zpevněním oblasti.