Ke kontaktu využívejte předostně e-mail.
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Telefonický kontakt - viz KONTAKTY

Sklerotizace

TRÁPÍ VÁS KŘEČOVÉ ŽÍLY NEBO METLIČKOVÉ ŽILKY ?

Mnoho žen, a to i velmi mladých, má viditelné modré žilky na lýtkách a stehnech. Také širší modré vystupující křečové žíly, které mívají i muži, způsobují v pozdějších zanedbaných stádiích mnohé nepříjemnosti a navíc jsou nepříjemným kosmetickým nedostatkem, který ženy úzkostlivě skrývají pod kalhotami či zbytečně dlouhou sukní. Přitom existuje možnost, jak se těchto kosmetických vad zbavit bez operace. Je až s podivem, jak málo lidí metodu sklerotizace žil zná. Při včasném odstranění žil touto bezbolestnou metodou se postižení mohou vyhnout chirurgickému zákroku.

O této metodě informovala MUDr. Jana Vybulková Zavadilová veřejnost již v roce 1999 (viz pořad Sama doma z 25. března 1999 - ukázka z pořadu - sklerotizace varixů) - viz podrobné informace o sklerotizaci a pracovišti v Publikovaných článcích Sklerotizace. Téměř všechna pracoviště, která v současnosti sklerotizaci nabízejí, čerpají informace z těchto stránek.

Komplexní sklerotizace varixů je zákrok, který na první pohled vypadá velice jednoduše, ale

musí ho provádět zkušený lékař - specialista s dostatečnou praxí a zkušeností s tímto zákrokem

Kromě nesprávné aplikace, která může způsobit vážná poškození kůže a podkoží, může též nezkušeným lékařem dojít ke znehodnocení tohoto výkonu v očích pacienta nesprávnou aplikací nedostatečné koncentrace látky a pozákrokovou péčí, čímž pak nedojde k žádanému odhojení žil. Je nutné si dobře ověřit zkušenost lékaře s tímto zákrokem!

Jediná metoda, kterou se křečové žíly a metličkové žilky spolehlivě zlikvidují najednou, při jedné maximálně dvou návštěvách u lékaře, se nazývá METODA KOMPLEXNÍ SKLEROTIZACE. Po tomto výkonu není nutná pracovní neschopnost, nevznikají žádné jizvy, zákrok je nebolestivý, časově nenáročný (cca 1 hod.) – dá se zvládnout i v průběhu pracovního dne. Pacient pouze nosí po zákroku 2 - 6 týdnů kompresní punčochy. Odstraní se najednou jak velké křečové žíly tak i malé metličkové žilky. Zákrok se provádí kromě letních měsíců po celý rok.

Metoda sklerotizace žil a metličkových žilek spočívá v aplikaci sklerotizační látky AETHOXYSKLEROL do žil a žilek. Tím dojde k postupnému uzavírání žíly a její přeměně ve vazivový pruh. Aby k této přeměně mohlo dojít je nutné přiložit po aplikaci látky do žíly kompresivní obvaz nebo nosit elastické punčochy po dobu 2 až 6ti týdnů podle velikosti a rozsahu křečových žil.

Tímto postupem lze i při větším rozsahu křečových i metličkových žil předejít pozdějším nepříjemným následkům a komplikacím nebo operaci.
Před tímto výkonem není nutné dodžovat zvláštní dietní režim, není nutné žádné hubnutí a snižování váhy. Je však samozřejmé, že následná redukce hmotnosti je výhodná v tom, že žíly nejsou tolik zatěžovány.

Celý zákrok lze provést při jedné návštěvě! Pacient může provozovat běžný režim, není nutná pracovní neschopnost. Omezení spočívá pouze ve sportovních aktivitách 4 - 8 týdnů po zákroku (lyže, posilování dolních končetin, a veškeré námahové statické sporty extrémě zatěžující dolní končetiny).

KONZULTACE

Před prvním zákrokem u nového pacienta je nutné absolvovat konzultaci. Každý pacient dostane při konzultaci osobní vyplněný letáček s přesnými instrukcemi specifikovanými právě pro rozsah jeho postižených žil. Současně zde má zapsanou přesnou cenu zákroku. Ideální je využít letní měsíce ke konzultacím, a pak už se objednat rovnou na zákrok na dobu, která pacinetovi bude nejvíce vyhovovat vzhledem ke nutným byť minimálním opatřením v pozákrokovém období.

Mimopražským pacientům dosud neregistrovaným umožňujeme po domluvě a odsouhlasení podmínek zákroku absolvovat zákrok už během první návštěvy po konzultaci. Pokud přichází pacient úplně poprvé, je vždy ale výhodnější absolvovat nejdříve konzultaci. Před dalšími zákroky při novém výskytu varixů a metličkových žilek už konzultace není nutná.

PRŮBĚH ZÁKROKU - pokyny pro pacienty

Před sklerotizací nepromašťovat končetiny!

V den zákroku si pacient s sebou přinese jakékoli punčocháče (přidržení elastického obinadla) - po sklerotizaci se přikládají na aplikovaná místa tamponky a přikládá se elastické obinadlo. Tato komprese zůstává na končetinách bez sejmutí do druhého dne. V případě, že pacient má nějaké kompresní punčochy či punčocháče, vyzkouší si je a přinese s sebou k posouzení. Nemá-li pacient kompresní punčochy, může si je koupit přímo v ordinaci.

Následující den po zákroku - večer si pacient sejme obinadla a tamponky a ihned navlékne elastické kompresní punčochy, které se snímají pouze na noc a event. kdykoli, je-li pacient v horizontální poloze či se zvýšenými končetinami. V noci při nutnosti vstávat jsou-li sklerotizovány větší než metličkové žilky nutno též aplikovat punčochy nebo elastické obinadlo!

Délka komprese : Úspěch sklerotizační léčby je závislý na následné kompresi !!!

metličkové žilky (minimální rozsah) - stačí podpůrné punčocháče či velmi elastické leginy po dobu 2 týdnů nebo přelepení místa tampónkem
- zákrok lze provádět ještě i v červnu !!!

metličkové žilky a žíly (střední a větší rozsah) - elastické kompresní punčochy kompresní stupeň II.
3 - 4 týdny

varikosní žíly - elastické kompresní punčochy kompresní stupeň II. po dobu 4 - 6ti týdnů

OMEZENÍ: - extrémní fyzická námaha dolních končetin ve smyslu zátěže (lyže, rotoped, aerobik...), plavání, horká voda, sauna ... 2-8 týdnů

Kontrolní vyšetření : po uplynutí 1 roku - zhodnocení a event. sklerotizace nově vytvořených varikosních žilek (občas k tomu dochází při likvidaci velkého rozsahu dlouho zanedbávaných vytvořených žilek). Další event. zákrok co nejdříve po objevení nových varixů.

CENA :

Cena zákroku se na našem pracovišti odvíjí přesně od rozsahu sklerotizovaných žil (resp. od počtu aplikovaných ampulek sklerotizační látky). Proto bez předchozí osobní konzultace cena stanovit nelze! Klient platí pouze takový rozsah zákroku, který přesně odpovídá rozsahu jeho postižení a současnému nálezu na končetinách (běžně totiž bývá cena paušalizována na cenu za sklerotizaci jedné končetiny a pacient pak zaplatí předražený výkon).

Konzultace s vyšetřením u smluvních pacientů (111, 201, 207, 211)......100 Kč
(tj. poplatek jakékoli běžné návštěvy)
Konzultace s vyšetřením u nesmluvních pacientů ....................................500 Kč

Po konzultaci dostane klient informační leták s informacemi o zákroku, vyznačeným průběhem pozákrokové péče a přesně stanovenou konečnou cenou zákroku. V některých vyjímečných případech (při velkém rozsahu postižení temně modrými metličkovými žilkami s širším průsvitem) nelze cenu určit s úplnou přesností, ale i pak je na to pacient upozorněn při konzultaci a je mu vyznačena maximální možná částka (je vyšší maximálně o aplikaci jedné ampulky), kterou by eventuálně platil. Pak se může každý rozhodnout, zda se na zákrok objedná.

Storno poplatky:
Nedostaví-li se klient na plánovaný zákrok, bude mu účtován stornopoplatek ve výši 75% stanovené ceny při konzultaci. V případě objednání na náhradní termín bude vyžadována platba v plné výši stanovené při konzultaci týden před zákrokem (buď v hotovosti nebo převodem).
Neoznámí-li klient včas zrušení zákroku (tj. nejméně dva pracovní dny dopředu) a zruší zákrok bez náhrady bude mu účtován stornopoplatek ve výši 50% stanovené ceny při konzultaci. V případě zrušení zákroku ze zdravotních důvodů a doložení potvrzení od OL nebude stornopoplatek vymáhán. V případě objednání na náhradní termín bude vyžadována platba ve výši 50% stanovené ceny při konzultaci týden před zákrokem (buď v hotovosti nebo převodem).
Odmítne-li klient zákrok po objednání na sloučenou konzultaci se zákrokem nebo nedostaví-li se na tento termín bez doložení důvodu bude účtován stornopoplatek ve výši 2500 Kč.
Nedostaví-li se klient na konzultaci bez včasného zrušení (tj. nejméně dva pracovní dny dopředu), bude mu účtován stornopoplatek ve výši 250 Kč.

Aethoxysklerol

Sklerotizační látka

Varixy rok po zákroku

Stav po sklerotizaci velkých varikosních žil rok po zákroku

Varixy po 5 letech

Stav sklerotizované oblasti 5 let po zákroku

Metličkové žilky rok po zákroku

Stav sklerotizované oblasti rok po zákroku (mírná hemosiderinová pigmentace - časem zmizí)

Varixy po zákroku

Varixy rok po zákroku - příklad hemosiderinové pigmentace (časem zmizí)

Metličkové žilky

Příklady metličkových žilek k odstranění sklerotizací

Křečové žíly

Příklady křečových žil k odstarnění sklerotizací

Kompresní punčochy

Typ kompresních punčoch (stehenní punčochy komprese II. se špičkou) a výběr barev, které jsou k dispozici v ordinaci